BASIC INFORMATION ABOUT COOKIES

Welcome to the basic information about cookies on the website owned by the following organisation:

Aglomancha Empresa Constructora, S.A.

A cookie is a small information file that is saved on your computer, smartphone or tablet each time you visit our website. Some cookies are our own and others belong to external companies that provide services for our website.

Cookies can be of various types: technical cookies are required for our website to function, they do not need your authorisation and they are the only ones that we have activated by default.

The remainder of the cookies are used to improve our website, to personalise it based on your preferences, or to show you advertising relevant to your searches, tastes and personal interests. You can accept all these cookies by pressing the ACCEPT button, personalise them or reject them by clicking on the COOKIE SETTINGS.

If you want more information, check the COOKIE POLICY on our website.

Russian (CIS)Română (România)French (Fr)Polish (Poland)Arabic (العربية الموحدة)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Aglomancha

Polityka jakości i ochrony środowiska

AGLOMANCHA jest firmą zajmującą się pracami budowlanymi i wylewaniem aglomeratu. Składająca sie wyłącznie z kastylijskich śródków finansowych, od czasu założenia w roku 1996 stała sie firmą o solidnie ugruntowanej pozycji, o dużym tempie pracy i wzrostu, które doprowadziły do utworzenia miejsc pracy w naszym regionie.
Podstawowym przedmiotem działalności AGLOMANCHY jest realizacja nawierzchni dróg.

Dyrekcja AGLOMANCHY, świadoma zobowiązania w stosunku do swoich klientów z branży budowlanej, utworzyła System Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska oparty na UNE-EN ISO 9001: 2008 i EN-ISO 14001: 2004.

Wspomniana polityka jest ogólnie dostępna i zapewnia normy mające na celu:

  • Zagwarantowanie, że produkt oferowany swoim klientom jest bezpieczny, niezawodny i spełnia obowiązujące normy i wymagania prawne oraz inne wymogi.
  • Dostarczenie usług, które spełnią wymagania i oczekiwania klienta, oraz nieustanne ich ulepszanie.
  • Szkolenie, angażowanie i zobowiązanie pracowników, aby ułatwić im udział w opracowywaniu i wdrażaniu Systemu Jakości i Zarządzania Środowiskowego, co pozwoli dysponować personelem o wysokich kwalifikacjach do wykonywania czynności w ramach Systemu j Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska.
  • Utrzymywać stały kontakt z klientami i dostawcami, w celu współpracy na rzecz poprawy jakości usług, jak i ulepszaniu środowiska.
  • Podjęcie działań mających za zadanie nieustanną poprawę wydajności systemu, zapobieganiu zanieczyszczeniom i obniżeniu jakości, w zależności od rzeczywistych możliwości spółki.

Zarząd jest osobiście i bezpośrednio zaangażowany w spełnienie wyżej opisanych założeń, kładąc specjalny nacisk na zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniom, a także na przestrzeganie obowiązujących w zakresie ochrony środowiska wymagań, oraz tych, które organizacja uzna za stosowne, przeznaczając niezbędne środki i przywiązując szczególną uwagę do zaangażowania i motywacji każdego z członków organizacji w tym zakresie.

 

AGLOMANCHA POLSKA Spółka z o.o.

z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Flory 9 lok. 6, 00-586
Warszawa

Gonzalo Polonio Lunar
gpolonio@aglomancha.com
Mvl.: +48 516 487 724
Mvl.: +34 626 62 06 42

| © Aglomancha - Blvd. Alfonso X el Sabio 1, 1º - Cp 13001 - Ciudad Real - Hiszpania |