aglomancha.com utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando la navegación por nuestra web.

Para saber más sobre el uso que hacemos de las cookies, consulta nuestra Política sobre el uso de cookies. Leer más

Acepto
Russian (CIS)Română (România)French (Fr)Polish (Poland)Arabic (العربية الموحدة)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Aglomancha

Polityka jakości i ochrony środowiska

AGLOMANCHA jest firmą zajmującą się pracami budowlanymi i wylewaniem aglomeratu. Składająca sie wyłącznie z kastylijskich śródków finansowych, od czasu założenia w roku 1996 stała sie firmą o solidnie ugruntowanej pozycji, o dużym tempie pracy i wzrostu, które doprowadziły do utworzenia miejsc pracy w naszym regionie.
Podstawowym przedmiotem działalności AGLOMANCHY jest realizacja nawierzchni dróg.

Dyrekcja AGLOMANCHY, świadoma zobowiązania w stosunku do swoich klientów z branży budowlanej, utworzyła System Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska oparty na UNE-EN ISO 9001: 2008 i EN-ISO 14001: 2004.

Wspomniana polityka jest ogólnie dostępna i zapewnia normy mające na celu:

  • Zagwarantowanie, że produkt oferowany swoim klientom jest bezpieczny, niezawodny i spełnia obowiązujące normy i wymagania prawne oraz inne wymogi.
  • Dostarczenie usług, które spełnią wymagania i oczekiwania klienta, oraz nieustanne ich ulepszanie.
  • Szkolenie, angażowanie i zobowiązanie pracowników, aby ułatwić im udział w opracowywaniu i wdrażaniu Systemu Jakości i Zarządzania Środowiskowego, co pozwoli dysponować personelem o wysokich kwalifikacjach do wykonywania czynności w ramach Systemu j Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska.
  • Utrzymywać stały kontakt z klientami i dostawcami, w celu współpracy na rzecz poprawy jakości usług, jak i ulepszaniu środowiska.
  • Podjęcie działań mających za zadanie nieustanną poprawę wydajności systemu, zapobieganiu zanieczyszczeniom i obniżeniu jakości, w zależności od rzeczywistych możliwości spółki.

Zarząd jest osobiście i bezpośrednio zaangażowany w spełnienie wyżej opisanych założeń, kładąc specjalny nacisk na zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniom, a także na przestrzeganie obowiązujących w zakresie ochrony środowiska wymagań, oraz tych, które organizacja uzna za stosowne, przeznaczając niezbędne środki i przywiązując szczególną uwagę do zaangażowania i motywacji każdego z członków organizacji w tym zakresie.

 

AGLOMANCHA POLSKA Spółka z o.o.

z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Flory 9 lok. 6, 00-586
Warszawa

Gonzalo Polonio Lunar
gpolonio@aglomancha.com
Mvl.: +48 516 487 724
Mvl.: +34 626 62 06 42

| © Aglomancha - Blvd. Alfonso X el Sabio 1, 1º - Cp 13001 - Ciudad Real - Hiszpania |