BASIC INFORMATION ABOUT COOKIES

Welcome to the basic information about cookies on the website owned by the following organisation:

Aglomancha Empresa Constructora, S.A.

A cookie is a small information file that is saved on your computer, smartphone or tablet each time you visit our website. Some cookies are our own and others belong to external companies that provide services for our website.

Cookies can be of various types: technical cookies are required for our website to function, they do not need your authorisation and they are the only ones that we have activated by default.

The remainder of the cookies are used to improve our website, to personalise it based on your preferences, or to show you advertising relevant to your searches, tastes and personal interests. You can accept all these cookies by pressing the ACCEPT button, personalise them or reject them by clicking on the COOKIE SETTINGS.

If you want more information, check the COOKIE POLICY on our website.

Russian (CIS)Română (România)French (Fr)Polish (Poland)Arabic (العربية الموحدة)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Aglomancha

Polityka poufności

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danychoraz usługspółki informacyjneji handlu elektronicznego, użytkownikwyrażazgodę, aby jegodane osobowe przekazanew czasierejestracjilub wszelkie inne informacjeprzekazanefirmie Aglomancha, oraz te udostępnione podczas korzystaniaz niektórychusług strony Web,były włączone dobazy danychspółki,w celu ułatwieniaświadczenia usługniezbędnych doprawidłowej identyfikacjiużytkowników,żądaniaspersonalizowanych usług"aglomancha.com",zarządzaniapodstawowychzadań administracyjnych, a także dostarczania informacjipocztą elektroniczną lubw inny sposób, na temat informacji, produktów i usług spółki Aglomanchalubfirm trzecich.

Aglomanchazobowiązuje się dospełnieniaswego obowiązkuzachowania tajemnicydanych osobowych itraktowania ich w sposób poufny. W tym celu, podejmie środkitechniczne,organizacyjnei bezpieczeństwa, aby zapobiec ich zmianom,stracie, przetwarzaniulub dostępowi osób nieuprawnionych, zgodniez przepisamiustawy 15/1999 z dnia 13 grudniao OchronieDanych Osobowych, a także z innymi właściwymi przepisami prawnymi.

Użytkownikjest odpowiedzialny za prawdziwośćprzekazywanych danych.Aglomancha rezerwuje sobie prawo do odmowyusługidla użytkownika, który podał nieprawdziweinformacje,bez uszczerbku dla innychdziałańprzewidzianych przezPrawo.

Każdy zarejestrowany użytkownikma prawo dostępu, rektyfikacji i, w razie potrzeby,anulowaniaswoich danych osobowychdostarczając pisemną prośbędoAglomancha, Avenida Alfonso XEl Sabio1, 1 ° C, CiudadReall.

 

AGLOMANCHA POLSKA Spółka z o.o.

z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Flory 9 lok. 6, 00-586
Warszawa

Gonzalo Polonio Lunar
gpolonio@aglomancha.com
Mvl.: +48 516 487 724
Mvl.: +34 626 62 06 42

| © Aglomancha - Blvd. Alfonso X el Sabio 1, 1º - Cp 13001 - Ciudad Real - Hiszpania |