aglomancha.com utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando la navegación por nuestra web.

Para saber más sobre el uso que hacemos de las cookies, consulta nuestra Política sobre el uso de cookies. Leer más

Acepto
Russian (CIS)Română (România)French (Fr)Polish (Poland)Arabic (العربية الموحدة)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Aglomancha

Polityka poufności

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danychoraz usługspółki informacyjneji handlu elektronicznego, użytkownikwyrażazgodę, aby jegodane osobowe przekazanew czasierejestracjilub wszelkie inne informacjeprzekazanefirmie Aglomancha, oraz te udostępnione podczas korzystaniaz niektórychusług strony Web,były włączone dobazy danychspółki,w celu ułatwieniaświadczenia usługniezbędnych doprawidłowej identyfikacjiużytkowników,żądaniaspersonalizowanych usług"aglomancha.com",zarządzaniapodstawowychzadań administracyjnych, a także dostarczania informacjipocztą elektroniczną lubw inny sposób, na temat informacji, produktów i usług spółki Aglomanchalubfirm trzecich.

Aglomanchazobowiązuje się dospełnieniaswego obowiązkuzachowania tajemnicydanych osobowych itraktowania ich w sposób poufny. W tym celu, podejmie środkitechniczne,organizacyjnei bezpieczeństwa, aby zapobiec ich zmianom,stracie, przetwarzaniulub dostępowi osób nieuprawnionych, zgodniez przepisamiustawy 15/1999 z dnia 13 grudniao OchronieDanych Osobowych, a także z innymi właściwymi przepisami prawnymi.

Użytkownikjest odpowiedzialny za prawdziwośćprzekazywanych danych.Aglomancha rezerwuje sobie prawo do odmowyusługidla użytkownika, który podał nieprawdziweinformacje,bez uszczerbku dla innychdziałańprzewidzianych przezPrawo.

Każdy zarejestrowany użytkownikma prawo dostępu, rektyfikacji i, w razie potrzeby,anulowaniaswoich danych osobowychdostarczając pisemną prośbędoAglomancha, Avenida Alfonso XEl Sabio1, 1 ° C, CiudadReall.

 

AGLOMANCHA POLSKA Spółka z o.o.

z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Flory 9 lok. 6, 00-586
Warszawa

Gonzalo Polonio Lunar
gpolonio@aglomancha.com
Mvl.: +48 516 487 724
Mvl.: +34 626 62 06 42

| © Aglomancha - Blvd. Alfonso X el Sabio 1, 1º - Cp 13001 - Ciudad Real - Hiszpania |