aglomancha.com utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando la navegación por nuestra web.

Para saber más sobre el uso que hacemos de las cookies, consulta nuestra Política sobre el uso de cookies. Leer más

Acepto
Russian (CIS)Română (România)French (Fr)Polish (Poland)Arabic (العربية الموحدة)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Aglomancha

Politica de confidenţialitate

În conformitate cu normele în vigoare privind protecția datelor, serviciile societății informaționale şi comerțului electronic, utilizatorul acceptă că datele cu caracter personal furnizate în momentul înregistrării, sau orice alte date facilitate companiei Aglomancha pentru accesul la anumite servicii din site-ul web sunt introduse în fişierele deţinute de această companie, pentru a facilita prestarea serviciilor solicitate, pentru identificarea corectă a utilizatorilor care solicită servicii personalizate în "aglomancha.com", pentru gestionarea sarcinilor de bază de administrare, precum şi pentru a vă menţine informaţi, fie prin poșta electronică, fie prin orice alte mijloace, noutăţi, produse şi servicii în legătură cu Aglomancha sau cu alte companii colaboratoare.

Aglomancha se angajează să respecte obligația secretului datelor cu caracter personal și obligația de a le trata cu confidențialitate, şi îşi asumă, în acest sens, mijloacele de natură tehnică, organizatoric și măsurile de securitate necesare pentru a evita stricarea, pierderea, modificarea sau accesul neautorizat, în conformitate cu prevederile Legii organice 15/1999 din 13 decembrie, de Protecție a Datelor cu Caracter Personal și cu legislația aplicabilă.

Utilizatorul va răspunde, în orice caz, pentru veridicitatea datelor furnizate, Aglomancha îşi rezervă dreptul de a exclude din serviciile înregistrate pe orice utilizator care a facilitat date false, fără a prejudicia celelalte acţiuni prevăzute de lege.

Orice utilizator înregistrat poate exercita, în orice moment, dreptul de acces, rectificare şi, dacă este cazul, anulare a datelor personale furnizate, prin intermediul unei cereri scrise adresate companiei Aglomancha, Avda. Alfonso X el Sabio 1, 1º C din Ciudad Real

 

Aglomancha
Empresa Constructora Bucuresti
Str: Ghe. Dem Teodorescu nº 11 apt 1-6. Sector 3.
Bucuresti, Romania
cp: 030915
aglomancharo@aglomancha.com
Tlf: 021.7961686
Fax: 021.7961296

| © Aglomancha - Blvd. Alfonso X el Sabio 1, 1º - Cp 13001 - Ciudad Real - Spania |