BASIC INFORMATION ABOUT COOKIES

Welcome to the basic information about cookies on the website owned by the following organisation:

Aglomancha Empresa Constructora, S.A.

A cookie is a small information file that is saved on your computer, smartphone or tablet each time you visit our website. Some cookies are our own and others belong to external companies that provide services for our website.

Cookies can be of various types: technical cookies are required for our website to function, they do not need your authorisation and they are the only ones that we have activated by default.

The remainder of the cookies are used to improve our website, to personalise it based on your preferences, or to show you advertising relevant to your searches, tastes and personal interests. You can accept all these cookies by pressing the ACCEPT button, personalise them or reject them by clicking on the COOKIE SETTINGS.

If you want more information, check the COOKIE POLICY on our website.

Russian (CIS)Română (România)French (Fr)Polish (Poland)Arabic (العربية الموحدة)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Aglomancha

Politica de confidenţialitate

În conformitate cu normele în vigoare privind protecția datelor, serviciile societății informaționale şi comerțului electronic, utilizatorul acceptă că datele cu caracter personal furnizate în momentul înregistrării, sau orice alte date facilitate companiei Aglomancha pentru accesul la anumite servicii din site-ul web sunt introduse în fişierele deţinute de această companie, pentru a facilita prestarea serviciilor solicitate, pentru identificarea corectă a utilizatorilor care solicită servicii personalizate în "aglomancha.com", pentru gestionarea sarcinilor de bază de administrare, precum şi pentru a vă menţine informaţi, fie prin poșta electronică, fie prin orice alte mijloace, noutăţi, produse şi servicii în legătură cu Aglomancha sau cu alte companii colaboratoare.

Aglomancha se angajează să respecte obligația secretului datelor cu caracter personal și obligația de a le trata cu confidențialitate, şi îşi asumă, în acest sens, mijloacele de natură tehnică, organizatoric și măsurile de securitate necesare pentru a evita stricarea, pierderea, modificarea sau accesul neautorizat, în conformitate cu prevederile Legii organice 15/1999 din 13 decembrie, de Protecție a Datelor cu Caracter Personal și cu legislația aplicabilă.

Utilizatorul va răspunde, în orice caz, pentru veridicitatea datelor furnizate, Aglomancha îşi rezervă dreptul de a exclude din serviciile înregistrate pe orice utilizator care a facilitat date false, fără a prejudicia celelalte acţiuni prevăzute de lege.

Orice utilizator înregistrat poate exercita, în orice moment, dreptul de acces, rectificare şi, dacă este cazul, anulare a datelor personale furnizate, prin intermediul unei cereri scrise adresate companiei Aglomancha, Avda. Alfonso X el Sabio 1, 1º C din Ciudad Real

 

Aglomancha
Empresa Constructora Bucuresti
Str: Ghe. Dem Teodorescu nº 11 apt 1-6. Sector 3.
Bucuresti, Romania
cp: 030915
aglomancharo@aglomancha.com
Tlf: 021.7961686
Fax: 021.7961296

| © Aglomancha - Blvd. Alfonso X el Sabio 1, 1º - Cp 13001 - Ciudad Real - Spania |