aglomancha.com utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando la navegación por nuestra web.

Para saber más sobre el uso que hacemos de las cookies, consulta nuestra Política sobre el uso de cookies. Leer más

Acepto
Russian (CIS)Română (România)French (Fr)Polish (Poland)Arabic (العربية الموحدة)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Aglomancha

Politica Privind Calitatea si Mediul Ȋnconjurător

AGLOMANCHA este o companie care se dedică lucrărilor civile şi aplicării aglomeratului. Formată cu un capital în întregime din Castilla-La Mancha, de la înfiinţarea sa în 1996, a devenit o companie solidă, cu un mare ritm de muncă şi o creştere care au generat o sursă de locuri de muncă în regiunea noastră.
Activitatea principală a companiei AGLOMANCHA a fost până în prezent executarea lucrărilor de pavare a străzilor urbane şi drumurilor.

Conducerea companiei AGLOMANCHA, conştientă de angajamentul faţă de clienţii săi în sectorul de construcţii, a stabilit în organizarea proprie un Sistem de Management a Calităţii şi Mediu Ȋnconjurător, bazat pe normele UNE-EN ISO 9001: 2008 şi UNE-EN-ISO 14001: 2004.

Această Politică este disponibilă publicului şi asigură cadrul pentru stabilirea şi revizuirea următoarelor obiective:

  • Garantarea că produsul furnizat clienților este sigur, fiabil şi respectă normele și specificațiile aplicabile, cerințele legale și reglementare aplicabile, precum şi alte cerinţe menţionate.
  • Furnizarea unui serviciu care se adaptează cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor şi care se îmbunătăţeşte permanent.
  • Formarea, implicarea şi angajarea personalului pentru a facilita participarea lor în desfăşurarea şi implementarea Sistemului de Calitate şi Management privind Mediul Ȋnconjurător, ceea ce va permite dispunerea de un personal cu un nivel înalt de calificare care să efectueze activităţi în cadrul Sistemului de Calitate și Management privind Mediul Ȋnconjurător.
  • Menţinerea contactelor permanente cu clienţii şi furnizorii, pentru a fi capabili de a lucra împreună atât în îmbunătățirea calității serviciilor cât și în îmbunătățirea privind mediul înconjurător.
  • Adoptarea de acțiuni de îmbunătățire permanentă a eficienței sistemului, de prevenire a contaminării și abaterilor de la calitate, în funcţie de posibilităţile reale ale companiei.

Conducerea este, în mod personal şi direct, implicată în premizele descrise anterior, cu accent special pe angajamentul de îmbunătăţire continuă și prevenire a contaminării, precum și cu respectarea legislației aplicabile privind mediul înconjurător, și cu alte cerințe la care organizația subscrie, furnizând resursele necesare pentru a atinge obiectivele propuse şi acordând o atenție specială pentru a implica şi motiva pe toţi şi pe fiecare dintre membrii organizației în acest sens.

 

Aglomancha
Empresa Constructora Bucuresti
Str: Ghe. Dem Teodorescu nº 11 apt 1-6. Sector 3.
Bucuresti, Romania
cp: 030915
aglomancharo@aglomancha.com
Tlf: 021.7961686
Fax: 021.7961296

| © Aglomancha - Blvd. Alfonso X el Sabio 1, 1º - Cp 13001 - Ciudad Real - Spania |