BASIC INFORMATION ABOUT COOKIES

Welcome to the basic information about cookies on the website owned by the following organisation:

Aglomancha Empresa Constructora, S.A.

A cookie is a small information file that is saved on your computer, smartphone or tablet each time you visit our website. Some cookies are our own and others belong to external companies that provide services for our website.

Cookies can be of various types: technical cookies are required for our website to function, they do not need your authorisation and they are the only ones that we have activated by default.

The remainder of the cookies are used to improve our website, to personalise it based on your preferences, or to show you advertising relevant to your searches, tastes and personal interests. You can accept all these cookies by pressing the ACCEPT button, personalise them or reject them by clicking on the COOKIE SETTINGS.

If you want more information, check the COOKIE POLICY on our website.

Russian (CIS)Română (România)French (Fr)Polish (Poland)Arabic (العربية الموحدة)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Aglomancha

Roboty w zakresie Ochrony Środowiska

Składowisko Odpadów Budowlanych i Rozbiórkowych w ALMADÉN (prowincja Ciudad Real)

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe, jako materiały obojętne wynikające z robót budowlanych i rozbiórek, zgodnie z kodem LER 17.000, pochodzące z wyburzeń budynków, odrzucenia materiałów budowlanych oraz drobnych prac remontowych mieszkań i osiedli w mieście i rejonie Almaden, zostaną umieszczone na nowym składowisku po ich odpowiedniej obróbce

 

  • Zbiornik na odpady o powierzchni 4 hektarów i głębokości ponad 9 metrów pozwoli na zmagazynowanie 300.000 m³ odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
  • Będzie mieć zdolność separacji i maksymalizacji tych odpadów, oraz zdolność do ich ponownego wykorzystania.
  • Zapobiega się skażeniu wód gruntowych dzięki zastosowaniu wodoszczelnej izolacji zbiornika.
  • Pozwoli na ponowne wykorzystanie materiałów, jakie dawniej trafiały bezpośrednio na niekontrolowane wysypiska.
  • Przestrzegamy wszystkie normy ochrony środowiska:

- Krajowy Plan dla Odpadów Budowlanych i Rozbiórkowych (PNRCD).
- Dekret Królewski RD 1481/2001, który stanowi o usuwaniu odpadów przez ich składanie na wysypiskach.

- Dekret 189/2005, zatwierdzający regionalny Plan w Castilla–La Mancha Gospodarki Odpadami Budowlanymi i Rozbiórkowymi.
- Dekret Królewski RD 105/2008, który stanowi o wytwarzaniu i gospodarce odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.


Przekrój izolacji wodoszczelnej zbiornika na odpady budowlane i rozbiórkowe

 

AGLOMANCHA POLSKA Spółka z o.o.

z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Flory 9 lok. 6, 00-586
Warszawa

Gonzalo Polonio Lunar
gpolonio@aglomancha.com
Mvl.: +48 516 487 724
Mvl.: +34 626 62 06 42

| © Aglomancha - Blvd. Alfonso X el Sabio 1, 1º - Cp 13001 - Ciudad Real - Hiszpania |