BASIC INFORMATION ABOUT COOKIES

Welcome to the basic information about cookies on the website owned by the following organisation:

Aglomancha Empresa Constructora, S.A.

A cookie is a small information file that is saved on your computer, smartphone or tablet each time you visit our website. Some cookies are our own and others belong to external companies that provide services for our website.

Cookies can be of various types: technical cookies are required for our website to function, they do not need your authorisation and they are the only ones that we have activated by default.

The remainder of the cookies are used to improve our website, to personalise it based on your preferences, or to show you advertising relevant to your searches, tastes and personal interests. You can accept all these cookies by pressing the ACCEPT button, personalise them or reject them by clicking on the COOKIE SETTINGS.

If you want more information, check the COOKIE POLICY on our website.

Russian (CIS)Română (România)French (Fr)Polish (Poland)Arabic (العربية الموحدة)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Aglomancha

Roboty w zakresie Ochrony Środowiska

Uszczelnienie i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości ALMODÓVAR DEL CAMPO (prowincja Ciudad Real)

 

W miarę rozwoju sieci infrastruktur gospodarki o obróbki odpadów komunalnych w regionie Castilla–La Mancha, dokonano uszczelnienia i zamknięcia wielu wysypisk odpadów komunalnych, które nie spełniały technicznych wymogów przepisów regulujących ich funkcjonowanie

 

 

  • Działanie to ma na celu odzyskanie 100% terenów zdegradowanych, jak również uniknięcie zanieczyszczenia wód podziemnych przez filtracje ługów oraz zmniejszenie emisji metanu do atmosfe.
  • Powierzchnia składowiska liczy6,48 hektary.
  • Wykonane jednostki prac to wstępne przygotowanie gruntu, uszczelnienia powierzchni, wykonanie paneli drenażowych, sieć odgazowywania, odwodnienie powierzchniowe, odtworzenie roślinności, przewody elektryczne, budowa drogi wewnętrznej, ekstrakcja ługów, zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia.
 

AGLOMANCHA POLSKA Spółka z o.o.

z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Flory 9 lok. 6, 00-586
Warszawa

Gonzalo Polonio Lunar
gpolonio@aglomancha.com
Mvl.: +48 516 487 724
Mvl.: +34 626 62 06 42

| © Aglomancha - Blvd. Alfonso X el Sabio 1, 1º - Cp 13001 - Ciudad Real - Hiszpania |